Jsme nuceni ZRUŠIT 52. ročník Karlova běhu / 52nd edition of the Karlův běh is cancelled / 52. Auflage des Karlův běh wird abgesagt

13.02.2023

Ahoj sportovci,

Dnes jsme se vydali na Boží Dar zkontrolovat podmínky víkendové akce. Tušili jsme, že budeme mít špatné zprávy a bohužel se naše obavy potvrdily. Z důvodu špatných sněhových podmínek, velkého oteplení a oblevy v posledních dnech a s výhledem na předpověď tento týden jsme nuceni letošní Karlův běh zrušit bez náhradního termínu. 

"Je nám to moc líto, počasí je jediná věc, kterou nedokážeme ovlivnit. Nechceme vám slibovat krásný závod, když jsou podmínky takové, jaké jsou." říká Kateřina Ondrová, ředitelka závodu. 

Všem přihlášeným automaticky převádíme startovné na příští rok. Pokud si přejete vrátit startovné, ozvěte se na info@stopaprozivot.cz

Děkujeme všem za pochopení. 

Tým SPŽ a LK Slovan Karlovy Vary z.s.

/

Dear Athletes,

we went to Boží Dar today to check out the conditions for this weekend's event. We suspected we'd get some bad news and unfortunately our fears were confirmed. Due to the poor snow conditions, the high temperatures and thunderstorms of the last few days, and looking at the forecast this week, we have been forced to cancel this year's Karlův běh without an alternate date.

"We are very sorry, the weather is the only thing we cannot control. We don't want to promise you a beautiful race when the conditions are what they are." says Kateřina Ondrová, race director.

We will automatically transfer the entry fee for next year to all those who have registered. If you would like your entry fee refunded, please contact info@stopaprozivot.cz.

Thank you all for your understanding.

Team SPŽ and LK Slovan Karlovy Vary z.s.

/


Liebe Sportler,


heute sind wir nach Boží Dar gefahren, um uns über die Bedingungen der Wochenendveranstaltung Karl's Run 2023 zu informieren. Wir haben schon geahnt, dass es schlechte Nachrichten geben würde, und leider haben sich unsere Befürchtungen bestätigt. Aufgrund der schlechten Schneeverhältnisse, der starken Erwärmung und des Gewitters in den letzten Tagen und der Vorhersage für diese Woche sind wir gezwungen, den diesjährigen Karl's Run ohne Ausweichtermin abzusagen.

 
"Es tut uns sehr leid, das Wetter ist das einzige, was wir nicht kontrollieren können. Wir wollen Ihnen nicht ein schönes Rennen versprechen, wenn die Bedingungen so sind, wie sie sind." sagt Kateřina Ondrová, die Rennleiterin.

 
Wir werden allen, die sich angemeldet haben, automatisch das Startgeld für das nächste Jahr überweisen. Wenn Sie Ihre Teilnahmegebühr zurückerstattet haben möchten, wenden Sie sich bitte an info@stopaprozivot.cz.

 
Ich danke Ihnen allen für Ihr Verständnis.

 
Team SPŽ und LK Slovan Karlovy Vary z.s.